Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

  • ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

  • ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ..อ่าน
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ..อ่าน
  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ..อ่าน
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ..อ่าน
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน