Get Adobe Flash player

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คำแนะนำสำหรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

..อ่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 การรับตรงอิสระ สถานศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

..อ่าน

ประกาศรับสมัครฯ การรับตรงอิสระ

..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

..อ่าน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา

..อ่าน

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

..อ่าน

นโยบายสำคัญของ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

..อ่าน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

..อ่าน

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

แนะนำวิทยาลัย

บันทึกเทป

Facebook

Link น่าสนใจ

   

เข้าใช้งาน