Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง รอบที่ 2

..อ่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง รอบที่ 2

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง

..อ่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ยื่นผลตรวจร่างกายด้วยตนเอง วันที่ 13 -15 กพ. 2561

..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

..อ่าน

โครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4”

..อ่าน

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

..อ่าน

ข่าวบุคลากร

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน