Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

  • แนะนำการเดินทาง โรงแรมที่พัก และการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ..อ่าน
  • ประกาศการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ..อ่าน
  • ใบตอบรับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27/2560 ระหว่างวันที่  16 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  ณ ..อ่าน
  • คุู่มือและตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต) รุ่นที่ 27/2560 ..อ่าน
  • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ..อ่าน
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน