Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

 • รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

  ..อ่าน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

  ..อ่าน

 • ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

  ..อ่าน

 • ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

  ..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ..อ่าน

 • ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาจังหวัดตรัง

  ..อ่าน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  ..อ่าน

 • รายงานสรุปการจัดการความรู้เรื่องการพิจารณางานวิจัย

  ..อ่าน

 • รายงานการจัดการความรู้เรื่องการวิพากษ์ข้อสอบ

  ..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน