Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

  • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 (แยกรายชื่อตามจังหวัด) ..อ่าน
  • หนังสือขออนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร หลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ..อ่าน
  • แบบตอบรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 ..อ่าน
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ..อ่าน
  • ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จากวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 5 กันยายน 2560 ..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน