Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ แบบ admission รอบ 2

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

..อ่าน

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions

..อ่าน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง รอบที่ 2

..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

..อ่าน

ประกาศรายชื่อสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

..อ่าน

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน