Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

  • ประกาศการรับสมัครและคัดเลือก ระบบสอบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..อ่าน
  • วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ..อ่าน
  • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

  • คุู่มือและตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ต) รุ่นที่ 31/2560 ..อ่าน
  • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ..อ่าน
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ..อ่าน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคารว ..อ่าน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ..อ่าน

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ปีที่ 25 ฉบับที่ ..อ่าน
ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 21 ฉบับที่ 669 ..อ่าน
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ปีที่ 67 ฉบับที่ 24 ..อ่าน
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ปีที่ 67 ฉบับที่ 21445 ..อ่าน
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ตรังไทม์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 299 ..อ่าน

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน