แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรูู้สู่อัตลักษณ์ : ความรู้จากการปฎิบัติงานจริงครั้งที่ 2