เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 12 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ. เมือง จ. เชียงใหม่