เป็นเจ้าภาพวาระการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต้ (วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน)