เข้าร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของหน่วยงานการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์