เป็นตัวแทนวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร. สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ (หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์สารสนเทศด้านสุขภาพและยา