เป็นตัวแทนวิทยาลัยมอบหมวกนิรภัยและเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายสุวิทย์ ขวัญนิมิตร พนักงานขับรถยนต์