เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเเผนกลยุทธ์เเละเเผนปฏิบัติการปี 2558