เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการและร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการฯ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์(สวสท.)