ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและร่วมมุทิตาจิตกับผู้อำนวยการวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ