เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข