ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ