ร่วมกิจกรรมงานสปอร์ตไนท์ ของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาลใน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก