ร่วมกิจกรรม "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี