ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญและข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก