ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"