ร่วมพิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย เนื่องในโอกาส ครบรอบ 1 ปี คลินิกแพทย์แผนไทยชีวาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง