สำรวจพื้นที่และรังวัดที่ดินร่วมกับ เจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่ตรังและ คุณ จิระพันธ์ ชูนอง เจ้าของที่ดิน