ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ