งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ