ศึกษาดูงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ณ Roswell Park Cancer Institute เมืองบั๊ปฟาโล (Buffalo) มลรัฐนิวยอร์ค