ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ