ศึกษาดูงานแหล่งผลิตไวน์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ชมไร่องุ่น กระบวนการผลิต การเก็บรักษา และชิมรสชาติไวน์ชนิดต่างๆ ณ Thousand Islands Winery