เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1