ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557