ประชุมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ครั้งที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ