ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานกิจกรรม " พอ.สว. ตรัง ร่วมรำลึกและสดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2557 "