แสดงความยินดีแด่ ดร. สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์