ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ในงาน"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ. สุพรรณบุรี วันที่ 18 กันยายน 2557