ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี 2557 ณ วัดควนธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี