ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี โดยมี นายพิษณุ แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปฎิบัติหน้าที่ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ