ร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐินและองค์กฐิน โดยมี ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธี