ร่วมพิธีมอบป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน แด่ท่าน พระครูสังฆรักษ์ปราโมทย์ ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์หว้าทอง