ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าพบท่านชวน หลีกภัย ณ บ้านพัก จ.ตรัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2556