เป็นประธานการประชุมสรุปการดำเนินโครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จังหวัดตรัง