ประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรบริษัท ซุ้นเอ้งก่อสร้าง