โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทันตกรรม