ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี