ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปัทมา ทองสม ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก