เป็นตัวแทนวิทยาลัย มอบของที่ระลึกขอบคุณ แด่ท่าน ธีรศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ( ด้านส่งเสริมพัฒนา) ,นายนิวัฒน์ ชลธาร นายก อบต.ควนธานี