เยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในงาน " พอ.สว.ตรัง ร่วมรำลึกและสดุดีสมเด็จย่า "