เยี่ยมชมคลินิกทันตกรรม วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เนื่องในงาน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีการบริการ ขูดหินปูน อุดฟัน