ร่วมสำรวจ ตรวจสอบ ความเรียบร้อย และสวยงามรอบวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วม