รับรางวัลจากท่าน สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพวงมาลาขนาดใหญ่