ร่วมสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง