ร่วมสมโภชกฐินสามัคคี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ต.ควนปริง อ.กันตัง จ. ตรัง