ส่งมอบธงเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ให้กับ นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี