เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)