ร่วมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง