เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ในเทศกาลปีใหม่